PROFESNÍ A FIREMNÍ  PORADENSTVÍ

Jsem business partner pro majitele a C-level

Zlepšuji řízení a chod firem

Řeším problémy

20 let praxe

SLUŽBY

Jednotlivci

Individuální spolupráce s fokusem na Vaši současnou pozici a ujasnění dalšího směřování ve spojitosti s osobním a firemním záměrem.

Začínající firmy

Provedu vás nejčastějšími start-up úskalími tak, abyste neztráceli čas a energii s objevováním již dávno objeveného.

zavedené firmy

Zabezpečení dalšího chodu podniku z hlediska personálního, finančního a produktového. Znovunalezení jeho smyslu a silných stránek.

WORKSHOPY

Jednorázové workshopy nebo série akcí postavené na základech interaktivních a zážitkových metodik.